Coşkuntuna Hotel

Memnuniyetiniz bizim onurumuz

İletişim kurun
+90 386 212 97 00

Kırşehir

Kırşehir Mucur Yeraltı Şehri
Roma döneminde M.S. 2.yüzyılda Hristiyanlık bu bölgede hızla yayılmış, puta tapanlarla, Hristiyanlar arasında büyük bir mücadele yaşanmıştır. Kapodokya bölgesinde 3. ve 4. yüzyıllara ait Hristiyanlar’ın yoğun baskıdan korunmak, sığınmak ve ibadet etmek amacıyla yaptığı pek çok yeraltı şehri vardır, bu şehirler kayalara oyularak gizlenme ve korunma imkanı sağlamıştır. Kırşehir sınırları içinde bu şehirlerden çok sayıda bulunmaktadır; bu yer altı şehirlerinden en önemlileri ise; Mucur Yeraltı Şehri, Kepez Yeraltı Şehri ve Dulkadirli Yeraltı Şehri’dir.

Ahi Evran Cami
Bu cami Kırşehir’in en ünlü camilerindendir diyebiliriz. Eğer yolunuz bir gün Kırşehir’e düşerse muhakkak ziyaret edilmesi gereken yerler arasında.

Aşık paşa Yatırı
Asıl adı Ali olan Aşık Paşa, Arapkir’de doğmuş, Kırşehir‘de ölmüştür. Eserlerinde Türkçeyi kullanan Aşık Paşa, din ve tasavvuf bilgilerini, Şeyh Süleyman Türkmani’den öğrenmiştir. Aşık Paşa, Kırşehir’de bir zaviye kurmuştur. Aşık Paşa’nın 10613 beyitlik ”Garipname” adlı eseri, Türkçe yazılmış olmasıyla önem taşımaktadır. Garipname, Aşık Paşa’nın en tanınmış eseridir. Aşık Paşa Türbesi, Ankara-Kayseri Karayolu üzerindeki tepede, Aşık Paşa Mahallesi’ndeki büyük mezarlığın içinde yer almaktadır. Yapı tek katlı, iki bölümlü olarak inşaa edilmiştir. Giriş kapısı dikdörtgen planlı, Aşık Paşa’nın sandukasının bulunduğu bölüm ise kare palanlı ve kubbelidir. Türbenin Taç Kapısı, Anadolu Selçuklu Süsleme Sanatının yegane örneklerinden birisidir.

Kapucu Camii
Kapucu Camii’nin Osmanlılar zamanında Kapucu Mehmet Paşa tarafından yaptırıldığı, bu yüzden bu ismi aldığı rivayet edilmektedir. Kırşehir merkezinde yer alan ve kesme taştan inşaa edilen camii, 1960 yılında restore edilmiştir.

Aflak Baba Türbesi
Kırşehir’in Mucur ilçesine bağlı Altınyazı (Aflak) Köyünde yer almaktadır. Tek katlı kümbet, güneyden kuzeye doğru inen bir yamaçta bulunmaktadır. 1968 yılına kadar moloz taş yığıntısı ve sandukadan ibaret olan Aflak Baba Türbesi, aynı yıl Selçuklu kümbet mimarisine uygun olarak yeniden yaptırılmıştır. Kare planlı ve taştan yapılan türbe, yarı uzunluktan sonra sekizgen bir yapıya dönüşür, en üstte de külah çatıyla örtülmüştür.